FANDOM


Geldern
991
992
993
Znak města na teleportu Mapka města
Status: Město
Země
 - Poloha
Myrtanské království
 - Západ království
Vláda města
 - Správce města
 - Centrum

 Grok (G3), Anog (G3:FG)
 -Chrám
Počet čtvrtí Dvě
Informace o obyvatelstvu
 - Počet obyvatel
 - Náboženství

cca 40(G3) po osvobození
 - Innosův kult

Geldern je starobylým městem na západě Myrtany. Je nejmenším ze tří měst v Myrtaně, přesto patří k nejzajímavějším osadám v království. Město proslulo svými vynikajícími alchymisty, množstvím cenných artefaktů a také těžbou zlata a síry.

Popis města Editovat

Geldern byl rozlohou nejmenším městem Myrtany. Město bylo stísněné v sedle mezi dvěma horami, nemělo ani vlastní hrad. Centrem Geldernu byl namísto toho chrám. Okolo chrámu se rozkládaly nejbohatší domy a hlavní ulice. Na jihovýchodě se pak nacházela čtvrť ve které se nacházel důl a sídlili zde horníci. Město mělo díky horám hradby pouze na severu a jihu, a byly zde dvě vstupní brány. Celé město bylo tvořeno skoro dvaceti budovami. Na předměstích se nacházely další doly.

Hlavní část města Editovat

998

Jedna z hlavních ulic

Hlavní část města se rozkládala okolo geldernského chrámu. Nacházely se zde především jednopatrové bohatší budovy. Byl zde hostinec, obchod i skladiště. Na jihu se pak rozkládal rynk, kde se nacházel i pranýř s popravištěm. Za nadvlády skřetů zde sídlili hlavně jejich žoldáci. Skřeti se zdržovali především v okolí chrámu a hradeb.

Čtvrť s arénou Editovat

999

Chudinská čtvrť

Čtvrť s arénou se rozkládala v jihovýchodním cípu města. Byla to ubohá čtvrť tvořená nuznými chatrčemi. Za skřetí nadvlády zde žili především žoldáci, bojující v aréně a otroci, pracující v blízkém dole. Po osvobození města, zde žila především chudina v čele s horníky.

Kultura a pamětihodnosti Editovat

994

Chrám

V Geldernu se nachází mnoho zajímavostí, které jsou již vypsány v popisu města, zde si je však představíme blíže. Zdejší Innosův chrám tvoří jeden ze čtyř chrámů v Myrtaně. Je to však jediný chrám v západní části království a tak jistě tvoří náboženské centrum ve zdejší části Myrtany. Městské skladiště bylo zase jistě zajímavé díky pokladům, které ukrývalo, za skřetí nadvlády zde byla uložena i legendární Helma prvního paladina. Zábavu v Geldernu obstarávala jistě aréna, kolem které se po práci scházelo mnoho obyvatel. Nutno podotknout, že zde řádili opilí horníci, kteří narušovali noční klid ostatním obyvatelům v okolí arény. Ve městě se nachází i několik bohatých kamenných domů, jedním z nich je i dům alchymistů.

Historie Editovat

Skřetí nadvláda Editovat

996

Na zdejším náměstí bylo vystaveno mnoho popravených

Geldern před skřetí invazí proslul jako sídlo těch nejlepších alchymistů v zemi. Město díky tomu získalo i jakousi mýtickou prestiž a pověst. Všemu byla učiněna přítrž s příchodem skřetů. Geldern se stal zřejmě druhou osadou, která padla do rukou skřetů, hned po Sildenu a zůstal v jejich rukou dlouhých pět let. Skřetím pánem města se stal šaman Grok. Ten byl zřejmě pověřen dohledem nad skřetími vykopávkami, protože vlastnil mapu s vyznačením pozic vykopávek. Nakonec však proti skřetům povstali otroci, vedení mágem Ohně Mariusem. Je pravděpodobné, že povstání bylo úspěšné.

Geldern za občanské války Editovat

1000

Dům alchymistů

Správcem města se po jeho osvobození stal Inog, který pracoval v souladu se svým bratrem Anogem, vládcem Sildenu. V zemi mezitím vypukla občanská válka. Inog a Anog se rozhodli zůstat neutrální. Avšak vládce Trelis a pán skřetů Thorus nerespektoval neutralitu Geldernu a Sildenu a jeho skřeti útočili na geldernské karavany. Nutno podotknout, že Inog byl ubohým vůdcem. Nedokázal pořádně vládnout ani uvnitř města, a o nějakém odporu proti skřetím útokům se nedalo ani mluvit. Inog pouze poslal do Trelis své špehy, ale ani ti nebyli zrovna úspěšní. Nakonec se Inog s Anogem připojili k plánu bezejmenného na sjednocení Myrtany. O dalším osudu Geldernu, poté co se stal bezejmenný jako Rhobar III. králem Myrtany nic nevíme. Zůstává otázkou, zda-li nový král odvolal neschopného Inoga z jeho funkce.

Městská vláda Editovat

Je možné, že před skřetí invazí stáli v čele města Mágové Ohně. Tak či tak, sídlem každého vládce města byl chrám. Za vlády šamana Groka lidské obyvatelstvo ve městě krom žoldáků strádalo, mnozí museli pracovat v nelidských podmínkách v dolech. Mág Marius dokonce musel pracovat jako kuchař žoldáků. Ve městě v té době byly shromažďovány artefakty. Skřetí vláda měla problémy především s údržbou dolů, kde musela zápasit s nejrůznější havětí. Vrásky skřetímu vládci přidělávali i Hraničáři na jihu.

Po osvobození města, se Inog jak již bylo psáno projevil jako zcela neschopný vůdce. Nedokázal účinně čelit skřetím útokům na své karavany, byl dokonce přesvědčen, že kdyby se pokusil o odpor, skřeti by během jediného dne jeho město dobyli. Nakonec požádal o pomoc Gorna, vládnoucího v Gothe, který byl ve válce s Thorusem.

Ekonomika Editovat

997

Dům obchodníků

V okolí Geldernu se nenacházely nížiny vhodné pro zemědělství, tak jako ve středozemí. Naproti tomu zde bylo mnoho dolů, bohatých na zlato a síru a právě na tomto základě stálo celé městské hospodářství. Fakticky se zde nacházelo nejvíce zlatých dolů v celé Myrtaně a díky tomu bylo město nesmírně bohaté. Žádané byly i lektvary zdejších alchymistů. Obchod zde však neprosperoval tak jako v jiných částech království, bylo to dáno polohou mimo hlavní obchodní cesty. Geldern udržoval pouze místní obchod s blízkým Sildenem, mezi oběma osadami cestovaly po konci skřetí války pravidelně karavany. Díky mnoha artefaktům město přilákalo také mnoho zlodějů.

Obyvatelstvo Editovat

995

Noční život ve městě

Před skřetí nadvládou zde byli nejvyšší vrstvou pravděpodobně Mágové Ohně, velmi cenění pak byli i alchymisté. Za skřetí nadvlády bylo dělení obyvatelstva jednoduché. Nejvyšší vrstvou byli skřetí šamani, kteří byli pány města a vyžadovali uctivé zacházení. Pod nimi stáli ostatní skřeti, starající se o bezpečnost městských hradeb a šamanů. Žoldáci byli pod skřetím velením, dohlíželi na pořádek ve městě a také na práci otroků. Otroci pak tvořili nejspodnější vrstvu bez práv a museli pracovat v dolech. Po osvobození města zde žilo mnoho bývalých příslušníků rebelů, dokonce i mnoho žoldáků. Do města se vrátily i ženy. Nejchudší vrstvou zde zřejmě byli horníci.

Přírodní podmínky Editovat

Město leží na západě Myrtany, která je tvořena především hornatým terénem. Jak již bylo zmíněno, Geldern se rozkládá v sedle mezi dvěma horami, které mu poskytují přírodní opevnění. Na jih od města vede přes les cesta do Trelis, zatímco na severu se rozkládají další hory, mezi kterými vede cesta do Sildenu. Klima je zde mírné a občas zde i zaprší.