FANDOM


Garond
Garond
Životopisné údaje
Cech

Paladin

Hodnost

Velitel paladinů v Hornickém Údolí

Národnost

Myrtaňan

Lokace

Starý hrad

Garond byl jedním s účastníků expedice poslané na ostrov Khorinis. Když Esmeralda dorazila do města Khorinis, vyslal lord Hagen Garonda s některými paladiny a vojáky zabezpečit Starý hrad a obnovit těžbu v kolonii. Garond dosáhl hradu a usadil se na něm, zároveň vyslal tři skupiny paladinů s horníky těžit rudu. Bohužel uteklo sotva pár dní a na hrad zaútočili draci a spálili celý vnější okruh, tedy podhradí hradu. Náhle se okolo celého hradu objevila mohutná armáda skřetů a oblehla jej. Garond se zoufale snažil hrad uhájit. když dorazil bezejmenný zjistil pro Garonda počet vytěžené magické rudy a Garond mu na oplátku napsal dopis pro Hagena ve kterém žádal o vyslání posil. Později na hrad přibyli drakobijci se kterými byli pouze problémy. Garond se snažil všemi možnými způsoby posílit morálku svých mužů. Nakonec bezejmenný sice pobil draky, ale i tak bylo veškeré úsilí marné, skřeti i dále pokračovali v obléhání. Nakonec se do údolí vydal sám lord Hagen, avšak je jisté že jeho armáda byla rozdrcena a poté skřeti zahájili generální útok na hrad Garond a posádka hradu zcela jistě padli v boji.

Předchůdce:
Gomez
351 Pán Starého hradu
Asi měsíc?
351 Nástupce:
Skřeti