FANDOM


429
Feshyr
Informace o oblasti
Země

Argaanské království/Jižní Ostrovy

Největší osada

Vesnice Feshyr

Správce

Gromar (Správce vesnice)

Rozloha

Nejmenší z Jižních ostrovů

Počet obyvatel

cca. 10 až 15

Náboženství

Innosův kult

Ostrov Feshyr je nejmenším z Jižních ostrovů. Nachází se mezi kontinentem a Argaanem.

Geografie a poloha Editovat

430

Panenská příroda na Feshyru

Ostrůvek se nachází na východ od kontinentu a na západ od Argaanu. Leží asi v úrovni severu Varantu, z městem Bakaresh. Ostrov je převážně hornatý, vysoká skalnatá pohoří se nacházejí jak na jihu, tak na západě i severu ostrova. Právě ve východní oblasti, v nížinách, jsou však příhodné podmínky pro zemědělství. Je zde položena jediná vesnice na ostrově a v jejím okolí se rozkládají zemědělské polnosti. Na sever od vesnice se nachází Tmavý hvozd, který je sídlem čarodějnice Lyrky. Na západě pramení říčka, protékající vesnicí, říčka zde padá ve velkém vodopádu do jezírka a poté protéká přes vesničku do moře.

469

Mapka ostrova

Narozdíl od Varantu, který se nacházel zhruba ve stejné poloze jako Feshyr, nebyla na Feshyru žádná poušť. Malý ostrůvek Feshyr byl ze všech stran omýván mořem, tudíž díky přímořskému klimatu, které ochlazovalo podnebí se ostrůvek nikdy nemohl proměnit v poušť tak jako z větší části vnitrozemský Varant. Vládlo zde poměrně teplé počasí, podnebí zde mohlo být mírné pomalu přecházející v subtropické.

Historie Editovat

Ostrov není pro svou velikost příliš významný. O ranné historii ostrova víme jen to, že sem byl vyhnán Melgan, levoboček prvního setarrifského krále, jeho bratři jej sem vyhnali za pokus o získání trůnu. Od té doby zvou obyvatelé Argaanu Feshyr ostrov prince bastarda. Je možné, že v předchozích letech, kdy ostrovy patřily Myrtaně byl i on pod přímou myrtanskou kontrolou. Později, když Ethorn porazil myrtanské místodržící uznal ostrov pravděpodobně argaanského krále za svého pána. Správcem vesnice a tím i celého ostrova byl tehdy Gromar. Avšak ostrůvek se neměl dlouho radovat z nezávislosti. Když vypukla válka vedené novým myrtanským králem Rhobarem III. na Argaanu, jedna z válečných lodí podnikla nájezd i na Feshyr a nemilosrdně vyvraždila obyvatelstvo.

Osady a památky Editovat

431

Temný hvozd na Feshyru

Na ostrově Feshyr se nacházela pouze jedna jediná lidská vesnice. Vesnice nebyla příliš zajímavá, ani lidnatá. Okolí vesnice se zdálo být neobývané. Nacházela se zde stará strážní opuštěná věž. Rozhodně krásnou podívanou poskytoval nádherný vodopád, vedle kterého se nacházela jeskyně, kde nějaký čas žil Diego. Na Feshyru se nacházelo dost podzemních a nebezpečných komplexů. K nebezpečným místům na ostrově patřil i Temný les, nacházející se na sever od vesnice. V Temném lese se nacházela chalupa čarodějnice Lyrky.

Ekonomika Editovat

Obyvatelé ostrova se živili převážně zemědělstvím. Ve vesnici se pěstovalo na polích obilí, chovala prasata, slepice a ovce. Nedílnou součástí byl i rybolov, který zde prosperoval. Je také možné, že čas od času se na ostrově zastavila obchodní loď a obyvatelé tak mohli nakoupit potřebné výrobky za své plodiny.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

V síti Wikia

Náhodná Wiki