FANDOM


Faring
1242
1243
53
Znak hradu na teleportu Mapka hradu
Status: Hrad
Země
 - Poloha
Myrtanské království
 - Sever, na hranici z Nordmarem
Vláda hradu
 - Správce hradu
 - Centrum

 Kan (Poslední známý)
 -Palác
Počet čtvrtí Tři
Informace o obyvatelstvu
 - Počet obyvatel
 - Náboženství

cca. 80 (za vlády skřetů)
cca. 40-50 (Po osvobození)
 - Innosův kult

Faring je nejmocnější myrtanskou pevností, klíčový strategický bod, střežící hranice před invazí ze severu. Jeho úkolem je zřejmě zabezpečit i důležité obchodní stezky a také nedaleké hlavní město Vengard. Za války se hradu zmocnili skřeti, jejich nejvyšší velitel Kan se zde usídlil a pevnost se tak stala skutečným hlavním městem Myrtany. Nakonec se však hradu znovu zmocnili lidé a ten nyní náleží ke sjednocenému království Rhobara III.

Popis hradu Editovat

Faring, největší myrtanskou pevnost je možné rozdělit celkem na tři části: vesnici v podhradí a vnější a vnitřní část hradu. V následujících odstavcích si celý hrad podrobně popíšeme.

Podhradí Editovat

1244

Podhradí

Přístup k pevnosti vedl přes kamenný most, který překlenul řeku protékající na jih od hradu. Podhradí, tvořené malou vesničkou se pak nacházelo pod samotnou pevností. Vesnice byla tvořena třemi budovami, nechyběla zde hospoda, která sloužila pro ubytování poutníků, cestujících přes pevnost. Nacházela se zde také jedna ze dvou faringským arén. Z vesnice pak vedly dvě cesty, jedna do samotné pevnosti, druhá pak na sever do Nordmaru.

Vnější část hradu Editovat

1245

Vnější část

Pevnost měla dvojité hradby. Za první hradbou se nacházelo první nádvoří, nebo také vnější část hradu. Vedl sem kamenný most, přes propast. Byly zde budovy, nezbytné pro hladký chod pevnosti. Kovárna, druhá aréna a příbytky hradního personálu. Zdejší hradba byla zabezpečena dvěma mohutnými, vysokými věžemi, které poskytovaly vojákům výhled daleko do krajiny.

Vnitřní část hradu Editovat

1246

Vnitřní část

Poslední, centrální část hradu, přístup sem byl pouze z prvního nádvoří. tato část hradu sloužila k administrativním účelům, sídlil zde velitel pevnosti a nacházel se zde Innosův chrám. Nacházely se zde také velké kamenné domy, které zřejmě sloužily jako příbytky pro vojáky. Zdejší hradba byla zpevněna další mohutnou věží, která byla zajímavá tím, že její interiér byl vybaven rozsáhlou knihovnou.

Historie Editovat

Ranná historie a příchod skřetů Editovat

1247

Skřetí vojáci na nádvoří

Zdá se, že Faring byl založen zřejmě za vlády krále Rhobara I. Pevnost měla plnit ochrannou roli na hranici z Nordmarem. Pevnost byla po dlouhá léta považována za nedobyvatelnou, to se změnilo s vypuknutím Velké skřetí války. Nejvyšší velitel skřetů Kan, oblehl hrad s mohutnou armádou. Paladinové na hradě mu však statečně vzdorovali a první útok zcela selhal. Nakonec však zasáhl ve prospěch skřetů nekromant Xardas, ten postupoval k pevnosti s rozzářeným ohniskovým kamenem, který paladiny oslepil. Pro skřety pak již byla hračka zmocnit se pevnosti.

Skřetí nadvláda Editovat

1248

Velitel Kan pronáší řeč

Faring se nyní na čas stal sídlem Kana, nejvyššího velitele skřetů a skutečného vládce Myrtany. Pevnost se díky pobytu Kana proměnila i ve faktické hlavní město království. Skřeti odtud plánovali svá další tažení, Kan neustále řečnil na vnitřním nádvoří. Skřeti také rozhodovali o tom, kdo může navštívit Nordmar, byli to veskrze jen lovci, kteří pevnost zásobovali zbožím. Přítrž skřetí nadvládě učinili rebelové, poté co byl svět zbaven vlivu bohů.

Současná situace Editovat

1249

Rekonstrukce chrámu

Po vyhnání skřetů spadal Faring pod formální svrchovanost Gorna, pána z Gothy. zatímco středozemí Myrtany bylo zasaženo občanskou válkou mezi skřety, pod velením Thoruse a lidmi pod vedením Gorna, na severu vládl klid. To umožnilo Faringu prudký hospodářský vzestup, pevnost se proměnila v nové obchodní centrum Myrtany. Bylo zde možné sehnat vše od malého zboží až po "vycvičené" trolly. Po definitivní porážce skřetů a jejich vyhnání, byla Myrtana sjednocena pod vládou nového krále Rhobara III. Faring nyní náleží k jeho království a nadále zřejmě plní svou úlohu obrany severní hranice.

Ekonomika Editovat

Faring je díky své výhodné poloze od pradávna jedním z nejrušnějších obchodních středisek v Myrtaně. V okolí hradu se sice nenacházejí žádné farmy, avšak sbíhají se zde nejdůležitější obchodní stezky. Nejdůležitější stezka vede ze středozemí, z Varantu až do Nordmaru. Díky tomu se zde občas objevili i kupci z dalekého Varantu. Mnohem více však s Faringem obchodovali lovci, ať již domácí nebo z Nordmaru. Po válce se Faring navíc proslavil i prodejem trollů, což nikde ve světě nemá obdoby. Další obchodní stezka sem vede z východního pobřeží, kde se rozléhá hlavní město Vengard.

Obyvatelstvo Editovat

830

Věž a most nad hradem

Před válkou žili na hradě zřejmě paladinové a řádoví myrtanští vojáci. Ve vesnici v podhradí žilo zřejmě civilní obyvatelstvo. Když se hradu zmocnili skřeti, byla zavedena přesná hierarchie. Na špičce pomyslné pyramidy stáli skřeti, kteří jediní směli žít ve vnitřní části hradu. Vnější část pevnosti byla opět osídlena skřety, ale žili zde i někteří vybraní žoldáci. Většina žoldáků pak žila ve vesnici v podhradí, krom nich zde žili i lovci. Ani zde nechyběli otroci, kteří museli zastat veškerou podřadnou práci. Po osvobození hradu se sem vrátil starý řád. Žili zde vojáci, i jejich ženy a obchodníci.

Kultura a pamětihodnosti Editovat

Faring je vrcholovou ukázkou architektonického umění Myrtaňanů. Nad samotným hradem, stojí u hranic vysoká věž, která je pravděpodobně nejvýše postavenou stavbou Myrtany. Od věže pak vede mimořádně vysoký most, který rovněž nemá v celém království obdoby. Obyvatelé Faringu se mohli pomodlit ve zdejším Innosově chrámu, který byl skřety nejdříve zničen a později lidmi opět zrekonstruován. K pobavení lidu sloužily dvě arény, a nebo si lidé prostě popovídali v místním hostinci.

Přírodní podmínky Editovat

1250

Pohled na hrad a jeho okolí

Faring leží v horách na severu Myrtany, nejbližšími sídly jsou hlavní město Vengard, na východě a hrad paladinů Gotha na jih od pevnosti. Nedaleko hradu pramení také jedna z myrtanských řek, která pokračuje dále na východ. Podnebí je zde mírné, přesto se již v těsné blízkosti hradu nachází přechod do severského klimatu.