FANDOM


654
Erhag
Životopisné údaje
Hodnost

Skřetí válečník a náčelník

Národnost

Skřet

Lokace

Trelis (G3), Jeskyně skřetů u Stříbrného jezera

Životopis Editovat

Velká skřetí válka Editovat

Erhag pochází původem ze skřetí země za velkými ledovci v Nordmaru. Pod velením Kana se účastnil největšího tažení všech dob proti Myrtaně, konfliktu známého jako Velká skřetí válka. Válka trvala celých deset let a Erhag se pravděpodobně účastnil všech možných bitev. Nakonec byl svět zbaven vlivu bohů a skřetí války skončily.

Myrtaňané dobyli mnohá svá města zpět. Kan samotný se musel stáhnout do Montery a uzavřít spojenectví s vládcem v Trelis, s Thorusem, kterého poslouchali i skřeti. Erhag sloužil v té době právě pod Thorusem v Trelis a na čas byl přeložen jako posila do Montery, což svědčí o tom, že byl vysoce ceněným bojovníkem. To bylo dva roky po skončení Velké skřetí války. Nakonec však byla Myrtana sjednocena novým bojovným myrtanským králem Rhobarem III., který zlomil poslední skřetí odpor v Myrtaně. Thorus s mnoha skřety, včetně Erhaga uprchl na člunu do severního Varantu. Když Rhobar III. vytáhl i do Varantu, prchala skupina více na jih. Nejdřív do Ben Sala a nakonec do Mora Sul. Takto prchali po celý rok.

Příchod na Argaan Editovat

Nakonec se Erhag, Thorus a ostatní skřeti nalodili v Mora Sul a vypluli na Argaan. Kde přístáli na západním pobřeží ve Stewarském panství. Zde skřeti obtěžovali Krčmu u Rozštěpené panny. Thorus je však zastavil a rozhodl se, že se připojí ke jednomu z argaanských pánů. Erhag s tím ale nesouhlasil a došlo mezi nimi k ostré výměně názorů. Erhag řekl, že nehodlá žádnému Morra lízat boty a vydal se do hor. Následovalo jej pět dalších skřetů.

Vládce skřetů u Stříbrného jezera Editovat

Erhag nakonec zavítal do jeskyně skřetů u Stříbrného jezera. Zdě žil nějaký čas mírumilovným životem a chodíval na lov. Ve skutečnosti vyčkával na vhodnou chvíli, aby se zmocnil vlády. Když starý náčelník Morrigh slavil svátek, vyzval jej Erhag na souboj a brutálním způsobem jej zabil. Poté se stal novým náčelníkem stříbrovodských skřetů. Erhag sebral pověrčivým skřetům u jezera jejich amulety, kteté skřeti považovali za duše. Nemilosrdný skřet pak nutil ostatní, aby pro něj odváděli otrockou práci, museli kácet stromy a cvičit se v boji. Mnoho skřetů raději odešlo, než aby snášeli jeho nadvládu. Někteří se však nechali zlákat na vidinu moci a ovládnutí Zámku nad Stříbrným jezerem. Takto oddaní skřeti nazývali Erhaga svým králem.

Útok na hrad Editovat

Erhag vyčkával na vhodnou přlížetost, kdy by mohl zaútočit na Zámek. Ta se mu naskytla, když Lord Gawaan vytáhl se svými vojáky, do bitvy proti Myrtanským. Erhag toho náležitě využil a s celým svým kmenem se objevil pod hradbami Zámku. Skřeti však byli poraženi a Erhag byl na příkaz barona uvězněn v Údolí kajícníků. O pár měsíců později se nad ním však baron smiloval a propustil jej, což byla chyba.

Únos barona a smrt Editovat

Erhag po svém propuštění začal plánovat, jak by Zámek obsadil jinou cestou. Když se zraněný baron a několik jeho zesláblých mužů vracelo na hrad, Erhag jej se svými skřety zajal a uvěznil ve své jeskyni. Nakonec však zkřížil jeho plány hrdina s Feshyru, který jej vyzval na souboj jménem Irrigha, syna mrtvého náčelníka Morrigha. Erhag v souboji zaniknul a Irrigh se stal novým náčelníkem, zatímco lord Gawaan byl propuštěn. Život stříbrovodských skřetů se tak po několika měsících Erhagova teroru vrátil do normálních kolejí.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

V síti Wikia

Náhodná Wiki