FANDOM


763.jpg

Ohnivý drak

Draci patřejí k nejstarším a nejnebezpečnějším bytostem ve světě Gothic. Je velmi těžké určit jejich původ, avšak ti nejmocnější bývali služebníky Beliara. První draci byli spatřeni před stovkami let. Poté na dlouhá staletí zmizeli, možná byli vyhubeni a nebo se stáhli na těžko přístupná území. Draci se znovu objevují až poté co bezejmenný hrdina porazil Spáče. Arcidémon Spáč, v posledních chvílích svého pobytu v lidském světě povolal celou armádu temnot, které veleli draci. Hrozivá armáda kreatůr pak obsadila Hornické údolí ve chvíli, kdy probíhala osudová válka mezi skřety a lidmi. Celkem se objevilo šest nejmocnějších draků, v jejich čele stál nemrtvý drak sídlící v Beliarově chrámu na Irdorathu. Spolu s tímto drakem byl na Irdorathu ještě jeden ohnivý drak. Ostatní čtyři draci: Kamenný, Ohnivý, Bažinný a Ledový veleli temné armádě v již zmiňovaném Hornickém údolí. Nakonec je však porazil bezejmenný hrdina a zachránil tak svět před jedním z největších nebezpečí.

Krom těchto nejmocnějších draků se vyskytuje ještě jeden druh, který obývá pevninu. Tito draci jsou podstatně menší a většinou žijí na těžko dostupných místech, například v jeskyních. Jejich druh je však téměř vyhuben, na pevnině žilo kolem pěti draků. Pozůstatky dračích kostí je však možné naleznout hned na několika místech, největší známá kostra draka se nachází pod útesem, na kterém se tyčí argaanský klášter.

Draci oplývali neobyčejně velkou magickou mocí, chrlili smrtonostné přívaly ohně a ti nejmocnější dokázali mluvit lidskou řečí. Před útokem zbraní a také některých kouzel je chránila neobyčejně silná kůže. Draci také byli schopni rychlého letu, čehož také využili při útoku na Starý hrad, který téměř spálili na popel. Jedinou možností, alespoň trochu draka zkrotit a přijmout jej mluvit s člověkem bylo Innosovo oko, legendární artefakt si však mohl nasadit pouze Innosův vyvolený. Nejmocnější Nemrtvý drak byl obdařen velkou částí Beliarovy moci, tuto moc do sebe absorvoval Xardas, který je tak nejmocnějším mágem a je možné tvrdit že jeho moc přesahuje hranice lidských možností.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

V síti Wikia

Náhodná Wiki