FANDOM


Dominique.jpg

Pozůstatky legendárního paladina v Thoniaře

Lord Dominique byl legendárním paladinem, dobyvatel Jižních ostrovů a vzor pro všechny budoucí generace paladinů.

Životopis Editovat

Dobytí Jižních ostrovů Editovat

Není známo, kde se lord Dominique narodil. Nejvěrohodnější místa jeho narození mohou být Myrtana, Khorinis či Nordmar. Co je již pravděpodobnější je, že sloužil u dvora krále Rhobara I. zakladatele království v Myrtaně. Osvědčil se jako vynikající voják a stal se zřejmě nejvyšším velitelem myrtanské armády. V králově a Innosově jménu pak vedl svatou výpravu proti Jižním ostrovům, zde se ve slavné bitvě bránil posvátným štítem ohně. Ostrovy pak byly připojeny k Myrtanskému impériu. Podle některých zdrojů, zde Dominique zničil dokonce jeden s Beliárových chrámů.

Správce Argaanu Editovat

Z literatury o životě Dominiqua můžeme usoudit, že se stal správcem Jižních ostrovů. Dominique si uvědomil, že všichni obyvatelé Argaanu, největšího s ostrovů věří v Adana. Dominique nebyl pravděpodobně fanatickým paladinem, který by nutil obyvatele konvertovat násilím. Místo toho se rozhodl k prozíravému tahu. Dal z Myrtany dovést velké množství Innosových sošek a dal je roznést a ukrýt po celém ostrově. Poté promluvil k lidu, a řekl jim, že ten kdo sošky najde získá Innosovo požehnání. Bohužel jeho plán nevyšel hned, lidé sice sošky doopravy hledali, ale poté je prodávali. Dominiwue byl sklamán, jak lidé s posvátnými soškami nakládají a že neprojevují bohu světla a pravdy dostatečnou úctu. Proto odmítl sdělit, kde jsou další sošky. Avšak nakonec, přeci jen během dlouhých let většina obyvatel ostrova přešla na oficiální víru Myrtany. Lord Dominique pravděpodobně zemřel na Argaanu, je pohřben v největším městě na ostrově a zároveň na světě, v Thorniaře.

Dědictví a odkaz Editovat

Lord Dominique se po své smrti stal jakýmsi patronem paladinů. Všichni paladinové jej uctívají a považují ho za nedosažitelný vzor. Dominique po sobě zanechal mnoho odkazů.

  • Thorniarská aréna - Je největší aréna světa v Thorniaře, tato aréna byla vybudována k uctění památky lorda Dominiqua.
  • Dominiquova hrobka - Se nachází v rovněž v Thorniaře, je zde uložen v sargofágu a hrobka je chráněna ohnivými pastmi, v případě narušení hrobky, se probudějí Dominiquovi bojovníci, kteří jsou uloženi po jeho boku.
  • Štít ohně - Štít Ohně se na první pohled zdá být obyčejným, avšak je k němu přistupováno jako ke svaté relikvii. Štít je uložen v klášteře na Khorinisu a je navždy připoután ke zdi.
  • Svatý prsten - Svatý prsten patřil Dominiquovi za jeho života, byl pak uložen v hrobce. Prsten měl zázračnou moc a dokázal myrtanskému králi Rhobarovi III. na čas vrátit zdravý rozum.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

V síti Wikia

Náhodná Wiki