FANDOM


1202.jpg

Diegův člun na pobřeží Feshyru

Člun, který vlastnil Diego byl značně využíván za Myrtansko-Argaanské války. Diego si člun zřejmě pořídil poté, co byl vyhnán od královského dvora v Thorniaře. Jelikož se Diego aktivně zapojoval do událostí války, potřeboval snadný způsob dopravy po Jižních ostrovech, pozemská doprava byla ztěžována válkou. Diego využil člun k cestě do hlavního města Argaanu - Setarrifu, aby varoval krále Ethorna před případným vyloděním myrtanských. Poté Diego odplul na ostrůvek Feshyr, aby zde ukryl své zboží. Po vyplenění Feshyru, zrádným žoldnéřem Drurhangem, odplul Diego společně s bezejmenným pastýřem zpět na Argaan, tentokrát do Stewarského panství.

Ve Stewarku byl však Diego křivě obviněn z vraždy a zatčen. Jeho člun byl zabaven ve prospěch "stewarské flotily", Diego výsměšně poznamenal, že s jeho člunem je nyní stewarská flotila dvakrát větší. když byl Diego osvobozen z vězení a jeho majetek mu byl vrácen, vyplul společně se svým starým přítelem Gornem do Thorniary. Když však viděli tu spoušť, opět se vypravili na cestu, tentokrát do Toosha, aby požádali o pomoc mágy. Nakonec opět zakotvili v Thorniaře.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

V síti Wikia

Náhodná Wiki