Fandom

Gothic Wiki

Diegův člun

1 401stránek na
této wiki
Add New Page
komentáře0 Share

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

1202.jpg

Diegův člun na pobřeží Feshyru

Člun, který vlastnil Diego byl značně využíván za Myrtansko-Argaanské války. Diego si člun zřejmě pořídil poté, co byl vyhnán od královského dvora v Thorniaře. Jelikož se Diego aktivně zapojoval do událostí války, potřeboval snadný způsob dopravy po Jižních ostrovech, pozemská doprava byla ztěžována válkou. Diego využil člun k cestě do hlavního města Argaanu - Setarrifu, aby varoval krále Ethorna před případným vyloděním myrtanských. Poté Diego odplul na ostrůvek Feshyr, aby zde ukryl své zboží. Po vyplenění Feshyru, zrádným žoldnéřem Drurhangem, odplul Diego společně s bezejmenným pastýřem zpět na Argaan, tentokrát do Stewarského panství.

Ve Stewarku byl však Diego křivě obviněn z vraždy a zatčen. Jeho člun byl zabaven ve prospěch "stewarské flotily", Diego výsměšně poznamenal, že s jeho člunem je nyní stewarská flotila dvakrát větší. když byl Diego osvobozen z vězení a jeho majetek mu byl vrácen, vyplul společně se svým starým přítelem Gornem do Thorniary. Když však viděli tu spoušť, opět se vypravili na cestu, tentokrát do Toosha, aby požádali o pomoc mágy. Nakonec opět zakotvili v Thorniaře.

V síti Wikia

Náhodná Wiki