FANDOM


Předcházející:

Obléhání Starého hradu

Následující:

Bitva o Vysokou pec

Bitva o Ardeu
Bitva o Ardeu
Konflikt:

Velká skřetí válka

Kdy:
  • 1000 po vyvolání Spáče (Pravděpodobně)
Místo:

Ardea

Výsledek:

Vítězství Myrtaňanů

Strany

Myrtanskyznak Myrtanské království

Skřetí znak Skřeti

Velitelé
Síla
  • Asi 15 mužů
  • Cca 20 skřetů
Ztráty

Velké

Velmi velké

  [Zdroj]
Velká skřetí válka

Bitva u Vysoké peceBitva o MonteruObléhání GothyBitva o Východní souostrovíObléhání FaringuObléhání VengarduObléhání Starého hraduBitva o ArdeuBitva o Vysokou pec

Bitva o Ardeu byla první bitvou po deseti letech, ve které zvítězili lidé nad skřety. Skřeti byli poraženi bezejmenným hrdinou, který se rychle stal nadějí pro obyvatele pevniny, že je osvobodí z područí skřetů.

Předcházející události Editovat

Stejně jako všechna ostatní města Myrtany, byla i Ardea obsazena skřety a posléze tu vládnul skřetí náčelník Prakkaz, který byl v této oblasti suverením pánem. Skřeti tyranizovali obyvatelstvo, zotročili svobodné lidi a vybírali nemravné daně. Ardea byla pravděpodobně obsazena během tažení proti Vengardu.

Bitva Editovat

V Ardee nebylo mnoho skřetů, protože jí nebyl přikládán velký význam. To se mělo pro skřety stát fatální chybou. K přístavu pod vesnicí totiž doplula jednoho dne galéra Esmeralda, vedená bezejmenným, vítězem nad draky a Spáčem. Esmeralda byla plná jeho přátel. Několik mužů zůstalo na lodi, zatímco bezejmenný a jeho přátelé Gorn, Diego, Lester a Milten vyrazili do vesnice. Překvapilo je, když spatřili skřetího velitele jak vybírá daně od zubožených obyvatel. Zatímco se skřetům přátelé postavili, Lester se vydal pro posily zpět na loď. Příchod válečníků vyvolal povstání otroků. Skřeti byli po urputném boji poraženi. Ačkoliv to byl poměrně malý konflikt a ztráty na životech byly vysoké, šarvátka jasně ukázala, že lidé jsou stále dost schopní na to, aby pod zkušeným velitelem byli schopni porazit skřety. Posléze do vesnice dorazili vojáci z Reddocku, povstaleckého tábora v nedalekém lese a Ardea zůstala až do obsazení Myrtany v rukou lidí.

Související článkyEditovat

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

V síti Wikia

Náhodná Wiki