FANDOM


Bengarova farma
Bengarova farma
Informace o lokaci
Země

Ostrov Khorinis

Poloha

Jihovýchodně od Khorinisu

Status

Farma

Počet obyvatel

cca 10 obyvatel

Náboženství

Innosův kult

Bengarova farma byla mužská a skládala se ze slabších pracovníků, které sem poslal Onar. Leží totiž kousek od Onarovy farmy a Bengar ji má pouze jako najatý pozemek. Zdejším šéfem je tedy Bengar; dále zde žijí pastýři Malak a Gaan a několik nádeníků. Farma hodně těží i z lovu a dřevorubectví. Statek byl poměrně chudý-často sem přicházeli doslova rabovat domoobránci a žoldáci se taky nechovali zrovna mile. Problém vyřešil alespoň částečně Bezejmenný, zahnal domoobranu. Po nějaké době na farmu přišel hlídat žoldák Wolf. Nakonec se tento chlapík domluvil s Bezejmenným a zabil Bengara. Farma byla pravděpodobně vyrabována skřety, když přešli přes nedaleký průsmyk.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

V síti Wikia

Náhodná Wiki