FANDOM


837.jpg
Ben Erai
Informace o lokaci
Země

Varant

Poloha

Sever Varantu

Status

Vesnice

Správce města

Sancho

Počet obyvatel

cca 35(G3)

Náboženství

Beliárův kult

Ben Erai byla malou vesničkou na severu Varantu. Z ekonomického hlediska se však jednalo o jedno z nejdůležitějších míst Varantu, právě zde se nacházely největší naleziště varantského zlata.

Popis vesnice Editovat

Ben Erai byla malou vesnicí, obyvatelé osady jí však nazývali městem. Vesnice se skládala s několika kamenných budov a stanů. Největší dům vesnice sloužil jako sídlo městského vládce. Jinak s ezde nacházely převážně malé budovy tvořené jednou místností. Mnohem více zde bylo stanů. Ve vesnici také byla klec pro otroky. V okolí osady se nacházely důležité štoly na zlato a systém malých strážních věží. Nedaleko se také nacházela studna na vzácnou pitnou vodu.

Historie Editovat

838.jpg

Pohled na vesnici

Ben Erai přilákalo první obyvatele z řad Hashisinů zřejmě právě díky nalezištím zlata. Je pravděpodobné, že když došlo k válce mezi Myrtanou a Varantem, připadlo Ben Erai (pokud existovalo) myrtanskému králi Rhobarovi II., který podle mírové smlouvy získal celý severní Varant. Později za Velké skřetí války pomohli skřeti Hashisinům vyhnat myrtanské a Ben Erai tak bylo připojeno k sjednocenému Varantu pod vládou Zubena s Ishtary. Nakonec pod vládu správce Ben Erai spadalo i nedaleké Lago. Po Zubenově smrti dobyl celý Varant král Rhobar III. takže je pravděpodobné, že vesnice je pod myrtanskou nadvládou.

Ekonomika a obyvatelstvo Editovat

839.jpg

Štoly v ben Erai

V Ben Erai se nacházejí největší naleziště zlata ve Varantu. Díky tomu se jedná o ekonomicky nejdůležitější zdroj pouště. Krom toho přes Ben Erai prochází důležitá obchodní stezka na severu pouště, z Myrtany, přes Bragu až do Bakareshe. Ve vesnici však mnoho obchodníků nežije.

Obyvatelstvo vesnice se pak skládalo většinou z hashisinských bojovníků, jelikož ostraha dolů byla životně důležitá. V dolech pracovalo mnoho otroků, kterých bylo mnohem více než jejich otrokářských pánů.

Přírodní podmínky Editovat

Ben Erai se nachází na severu pouště. Vládne zde suché podnebí a jsou zde často písečné bouře. Osada leží v nehostiném kraji, kde roste pouze několik málo odolných stromů. Od pobřeží vesnici odděluje na severovýchodě vysoké pohoří, kde se nacházejí i štoly na zlato. Na jih od vesnice se na dlouhé kilometry nenechází nic jiného než vyprahlá pouštní pustina. Za jasného dne je možno dohlédnout až na vzdálené Mora Sul.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

V síti Wikia

Náhodná Wiki