FANDOM


Barthos z Laran byl mocný čaroděj, mnozí zastávají názor, že byl vůbec prvním nejvyšším Mágem Innosovy církve a žil na dvoře krále Rhobara I. O jeho životě není známo moho podrobností.

Barthos se významnou měrou zapsal do dějin Myrtanské vědy, sepsal několik děl a zajímal se o magii a její podstatu, jeho příručky jsou dodnes nepostradatelnou pomůckou pro všechny mágy.

Podle jeho názoru není magie dílem člověka, jde spíše o boží dar, kombinující řadu elementů, přesahující možnosti lidského porozumění. Pouze pokud je mág v plné koncentraci, může proud magie proniknout ze vzdálených sfér a on ho může zformovat do tvaru, který potřebuje.

Nejznámější díla tohoto mága jsou knihy Dar Bohů a Tajemství magie.

Předchůdce:
První Myrtanský arcimág
24 Nejvyšší mág Myrtany
Za vlády krále Rhobara I.
24 Nástupce:
Xardas