FANDOM


224.jpg
Bažinný tábor
Informace o lokaci
Země

Ostrov Khorinis

Poloha

Západ kolonie

Centrum

Chrám v bažinách

Status

Tábor

Správce města

Y´Berion

Počet obyvatel

50-60 (G1)

Počet čtvrtí

2

Náboženství

Spáčův kult

Bažinný tábor také zvaný sektovní a nebo bratrstvo byl nejmladším s táborů v kolonii. Sídlili zde obyvatelé věřící ve Spáče.

Popis tábora Editovat

Tábor se nachází na jihu kolonie, je to nejjižněji položené místo. Celý tábor vznikl kolem chrámu, který je vytesán ve skále. Chrám byl zasvěcen Spáči a v jeho okolí postupně vznikl celý tábor. Tábor je vystavěn ze dřeva a je vystavěn de facto v bažinách, takže je tu spousta mostů. Nad táborem se pak nachází i nadzemní část, vystavěná na stromech, zde žije většina obyvatel tábora. Tábor je de facto chráněn bažinami z jedné strany a mořem a horami z dalších stran. Dostat se do něj dá jen přes jedinou bránu.

Historie Editovat

225.jpg

Kovárna v táboře

Tábor v bažinách je nemladší ze všech táborů. Jeho vzniku dal příčinu Y´Berion, který předtím patřil ke Starému táboru. Stalo se to tak, že k němu ve snu promluvil Spáč, který se vydával za hodného boha ale ve skutečnosti to byl zlý arcidémon. To ale Y´Berion nevěděl. Spáč mu přikázal ať jde do bažin, tam najde starý skřetí chrám a vystaví tam tábor v jeho jménu. Na oplátku mu ukáže jedno jeho tajemství. Y´Berion uposlechl a druhý den se vydal tam, kam Spáč poručil. A skutečně zde nalezl bažiny a chrám. Tady se mu zjevil Spáč podruhé a ukázal mu tajemství drogy z bažin. Řekl, ať ji ukáže lidem a přesvědčí je, aby se k němu přidali a začali uctívat Spáče. On opět poslechl a vydal se lákat lidi do tábora. Netrvalo dlouho a bylo jich dost, hlavně díky droze z bažin která měla pozitivní účinky na mysl a tělo. Okolo chrámu si založili tábor který se poté ještě dále rozrůstal. Jedním z prvních kteří se přidali na stranu Y´Beriona byli alchymista Kalom, který stejně jako Y´Beriona, pochopil mísení drogy z bažin, a bojovník Angar, který se později stal vůdcem templářů. Oba dva si poté na znak úcty dali před jméno slovo "Cor". Jen málo lidí porozumělo spáčově magii a stalo se nejvyšší vrstvou tábora - guru. Při velkém vzývání Spáče za pomoci ohniska, které obstaral bezejmenný, Y´Berion umírá. Před svou smrtí však prohlásí, že Spáč je ve skutečnosti arcidémon. Po něm se má stát vůdcem tábora arogantní a fanatický Cor Kalom. Ten se ale odmítá smířit s tím, že přestane uctívat Spáče a tak se skupinkou templářů vydá hledat Spáče na vlastní pěst. Vůdcem tábora se tedy stává Cor Angar, vůdce templářů. Po rozpadu Kolonie a poražení Spáče bezejmenným se téměř všichni pomátli a zaprodali svou duši Beliarovi. Stali se z nich pátrači. Jen tři muži si uchovali zdravý rozum, i když trpí neskutečnými bolestmi hlavy. První z nich byl Cor Angar, někdejší vůdce templářů a později vůdce celého tábora. Druhý byl Lester, nejvlivnější novic a přítel bezejmenného a poslední byl Fortuno, prodejce drogy z bažin který se zachránil jen díky pomoci rudobarona, pozdějšího služebník Beliára, Ravena. Po pádu bariéry byl tábor zničen.

Ekonomika Editovat

Bratrstvo má jen jediný přísun příjmů, ale za to obrovský. Drogu z bažin. Nedá se zde pěstovat nic jiného než tráva z bažin a bratrstvo nemá žádný důl na magickou rudu. Po droze je ale obrovská poptávka. Je dodávána do všech táborů, dychtí po ní samotný Gomez. Droga z bažin je sbírána a rozmačkávána novici, její další úpravy a míšení obstarává Cor Kalom, který tomuto umění jako jediný rozumí.

Obyvatelstvo Editovat

Nejvyšší vrstvu tvořili Guru, duchovní vládci tábora ovládající magii. Jejich postavení z většiny udělala arogantní. Došlo to tak daleko, že na ně bez vyzvání nesmí nikdo promluvit. Jejich vůdce byl Y´Berion. Střední vrstvu tvořili templáři, bojovníci v těžkých zbrojích s obouručními meči jenž měli za úkol chránit novice a guru. Vedl je Cor Angar. Nejnižší vrstvu tvořili novicové. Ti pouze sbírali drogu z bažin a modlili se ke Spáčovi. Jejich pomyslným vůdcem a nejvlivnějším novicem který má kontakt se samotným Y´Berionem byl Lester.

Kultura a pamětihodnosti Editovat

226.jpg

Mapka tábora

Jedinou památkou tábora je starý skřetí chrám, používaný jako sídlo Y´Beriona. Zajímavý je ale celý tábor. Například to, že se zde nestaví chatky ale něco jako velké stany ve kterých jsou novicové ubytováni po dvou nebo po čtyřech. Pak samozřejmě část nad zemí, která je naprosto unikátní.

Přírodní podmínky Editovat

Tábor se nachází velmi nízko položený. Vede k němu jen jediná cesta. To je způsobeno nebezpečnou bažinou plné monster na západ od tábora a také tím, že jinde je strmý sráz a vodopády. Podmínky pro zemědělství a chov něčeho jsou nulové, jediné co se pěstuje je tráva z bažin. Často tam prší a tvoří se mlha. na východě jej omývá Myrtanské moře.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

V síti Wikia

Náhodná Wiki