FANDOM


Argaanská armáda
Arganskyznak

Setarrifský znak

Války a bitvy: Velká válka v Jharkendaru, Bitva o Jižní Ostrovy, Myrtansko-Argaanská válka
Velitelé: král Ethorn VI.
Lord Gawaan
Základna: Setarrif
Místa operací: Jižní Ostrovy
Síla: cca. 100+
Spojenci: Skřeti
Oponenti: Jharkendar, Myrtana, Skřeti

Argaanská armáda byla patrně druhá nejmocnější a nejlépe organizovaná armáda, hned po myrtanské. Argaanská armáda nyní čelí útoku myrtanských vojsk.

Historie Editovat

Jako argaanskou armádu označujeme všechny ozbrojené síly tohoto ostrovního království. První válka, které se tito vojáci účastnili se odehrála celá staletí před vládou krále Ethorna VI., byla to tzv. Velká válka v Jharkendaru. Ve válce se střetl první král ze Setarrifu s jharkendarskými silami. Nevíme jak válka dopadla, zřejmě skončila velkou potopou, kterou seslal na Jharkendar Adanos. Na další staletí zůstávají prameny mlčet, až do myrtanského útoku na Argaan. Bylo to někdy po založení Myrtany králem Rhobarem I.. Tehdy byl vyslán nejvyšší generál království Dominique, aby ostrovy dobyl. Nemáme přesné zprávy o tom, jak boje probíhaly, ale Setarrifské království nakonec padlo. K obrodě došlo až o několik desetiletí později, když se začalo Myrtanské království po smrti Rhobara II. rozpadat. Argaanští páni povstali a do jejich čela se postavil již zmíněný Ethorn ze Setarrifu. Ten porazil myrtanského místodržícího lorda Trontera v Bitvě v Krvavém údolí a byl okamžitě prohlášen argaanským králem.

448

Lord Gawaan, velitel západní armády

Brzy na to vypukla největší válka, které kdy musel Argaan čelit. Na ostrov vtrhnul nový myrtanský král Rhobar III., který již předtím pokořil Varant a vyhnal z Myrtany skřety. Myrtanští dobyli největší město na ostrově, strategicky důležitou Thorniaru. Odtud pak vedli další tažení proti zbytku ostrova. Lee oblehl Setarrif, který stále čelí útoku. Proti Leemu se postavil Ethorn osobně, avšak díky obraně hlavního města se nemohl soustředit na obranu zbytku ostrova. Proto král pověřil velením armády na západě svého bratra lorda Gawaana. Baron Gawaan se ve velké bitvě v Thorniarské rokli postavil lordu Hagenovi, nakonec díky katastrofě Jižané v této bitvě těsně zvítězili. Aby toho nebylo málo, plenili rozsáhlé oblasti žoldáci, zvaní Krvavé zmije a ve Stříbrovodském panství ohrožoval království Erhag a jeho skřeti.

Struktura Editovat

Hierarchie Editovat

Nejvyšším velitelem armády je král, který sídlí v Setarrifu. V případě potřeby však přejímají obranu provincií jím pověření generálové. Na většině panství vede svou armádu většinou zdejší baron. Elitu armády zřejmě tvoří rytíři. Další důležitou složku armády tvoří domobránci a dobrovolníci.

Rytíři Editovat

Jsou zřejmě elitou setarrifské armády, osobními strážci krále. Rytíři pravděpodobně nosývají nádherné plátové zbroje, které jsou pozlacené.

Domobrana Editovat

750

Příslušník argaanské armády

Domobrana se nacházela ve všech větších osadách. Byli to většinou řádoví vojáci, kteří hlídkovali po městech a v případě války byli povoláni do armády. Domobránci byli většinou vybaveni jednoručními meči a někteří měli nádehré štíty. Jejich zbroje se lišily v závislosti na politické příslušnosti. Zřejmě k nim patřili i slavní setarrifští lučištníci.

Skřeti Editovat

Skřeti měli na ostrovech status chudáků a otroků. Většinou tedy v armádě nesloužili. Avšak když na Argaan dorazil Thorus a jeho elitní skřeti z Nordmaru, kteří se účastnili Velké skřetí války, Ethorn neváhal a okamžitě je přijal do armády. Zdá se dokonce, že Thorus a jeho šaman získali nad králem určitý vliv.

Dobrovolníci Editovat

V dobách nouze byly pořádány nábory, které měly doplnit stavy armády. Netřeba psát, že ačkoliv nábory byly podle zákona prezentovány jako dobrovolné, ve skutečnosti to byly násilné odvody k armádě. Důstojníci do armády začlenovali i obyčejné rybáře a dřevorubce. Tyto oddíly však byly neloajální a zbabělé a často uprchly z bojiště. Armádě také ochotně v době válečného stavu pomáhali i lovci a cech bojovníků.

Mágové Vody Editovat

Válek se většinou osobně účastnili i dvorní Mágové z kruhu Vody. Mágové využívali svou moc, aby ochránili svou vlast. Za války s Jhakendarem se pokusili zničit runu mrazivé moci, avšak při experimentu zemřeli. Za války s Myrtanou, Mágové Vody zničili velkou část myrtanských lodí, když na ně seslali bouři, která je nahnala na útesy.

Seznam bitev Editovat

Data jsou založena na prvním vyvolání Spáče, tisíc let před příchodem bezejmenného na pevninu. Jsou uvedena pouze orientačně, v článcích používány většinou nejsou.

Bitva Datum Arganskyznak Argaanský velitel Nepřátelský velitel Výsledek
Bitva o Jižní Ostrovy mezi 950 až 980 p.v.s Neznámý Dominique Myrtanské vítězství
Bitva v Krvavém údolí 1001 p.v.s Ethorn VI. Lord Tronter Vítězství Argaanu
Námořní bitva o Argaan 1009/1010? p.v.s. Neznámý Rhobar III.? Vítězství Myrtany
Pád Thorniary 1009/1010? p.v.s. Neznámý Rhobar III. Vítězství Myrtany
Vyplenění Feshyru 1010 p.v.s. Gromar? Drurhang Vítězství Myrtany
Bitva v Thorniarské rokli 1010 p.v.s. Lord Gawaan Lord Hagen Vítězství Argaanu
Obléhání Setarrifu 1010 p.v.s. Ethorn VI. Lee Bude doplněno

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

V síti Wikia

Náhodná Wiki