FANDOM


Zde najdete seznam všech nejlepších článků, které byly zobrazeny na hlavní stránce roku 2010.

Rok 2010 Editovat

23. prosince - 6. ledna: Historie světa Gothic Editovat

561.jpg

Článek Historie světa Gothic, se snaží stručně a v pokud možno chronologickém pořadí podat přehled o dějinách herního světa série. U každé události je uvedena reference, která vás odkáže na zdroje. Některé události je také díky známým faktům a časové linii v manuálu ke Gothic 3 možné datovat. Odrazovým bodem pro datování je první vyvolání Spáče, pěti skřetími šamany, které se podle manuálu událo rovných tisíc let před příchodem bezejmenného hrdiny na pevninu.

Stvoření světa: Na počátku nebylo nic, když se náhle zjevil Innos. Bůh dal světu světlo, avšak žádná bytost nemohla v jeho záři dlouho přežít, proto vytvořil Slunce. Ani v jeho záři však příliš dlouho bytosti nepřežily. Nakonec se Innos rozdělil ve dví a stvořil svého bratra Beliara. Temný bůh Beliar stvořil noc a od té doby mohl člověk žít. Nakonec se Innos opět rozdělil a stvořil svého bratra Adanose. Adanos přinesl lidem přizpůsobivost, učenost, odvahu a zvídavost. Innos přenechal vládu nad lidem Adanovi a odešel odpočívat. Závistivý Beliar vytvořil smrt.

Číst dále...

7. prosince - 22. prosince: Myrtansko-Argaanská válka Editovat

419.jpg

Myrtansko-argaanská válka byla největším vojenským konfliktem od konce Velké skřetí války. Záminkou bylo povstání argaanských pánů proti myrtanské správě a následné vyhlášení samostatnosti Jižních ostrovů. Nový myrtanský král Rhobar III., pokračoval ve velmocenské politice zesnulého Rhobara II. Myrtanský král přijal velkou ideu sjednocení světa pod svou vládou a nastolením věčného míru. Jeho cílem se tak po urovnání poměrů na kontinentu, stalo podmanění Argaanu a porážka argaanského krále Ethorna VI. Myrtanská invaze však uvedla v pochod dávno předpovězený osud lidské civilizace. Původní konflikt mezi dvěma státy se tak brzy začal proměňovat v invazi démonických sil, vedených Xeshou, kteří se snažili sami zmocnit vlády nad světem. Válka se odehrála deset let po pádu Bohů.

Číst dále...

4. prosince - 7. prosince: Stříbrovodské panství Editovat

692.jpg

Stříbrovodské panství byla jedna z největších samosprávných oblastí Argaanu, ležící přibližně ve středu ostrova. Současným baronem v panstí je lord Gawaan, bratr krále Ethorna VI. O ranných dějinách panství moc informací nemáme. Zdá se však, že oblast byla pod přímou kontrolou Setarrifského království, protože na břehu jezera je vystavěna stará hláska setarrifského období...

Číst dále...

20. listopadu - 4. prosince: Mora Sul Editovat

735.jpg

Mora Sul je jedním z nejbohatších a největších měst světa, jedná se o největší město Varantu. Mora Sul je v současné době pod myrtanskou nadvládou. Před vznikem dnešního města, existovalo na západ odsud největší město prastarých ve Varantu. Později však na sebe lidé této starověké kultury přivolali Adanův hněv a ten uvalil na celý Varant obrovskou záplavu. Dnešní město Mora Sul bylo zřejmě vybudováno během vzestupu hashisinských kmenů pod vedením Zubena...

Číst dále...

5.listopadu - 20.listopadu: Merdarion Editovat

716.jpg

Merdarion byl Mágem Vody, pocházejícím z Varantu. Spolu s ostatními Mágy Vody a Mágy Ohně pomáhal vytvořit magickou bariéru kolem Hornického údolí. Bariéra se však rozrostla do obrovských rozměrů a Merdarion s ostatními mágy v ní zůstali na deset let uvězněni. Nakonec byla bariéra odstraněna bezejmenným hrdinou. Merdarion spolu se svými přáteli pak studoval prastarou kulturu v Jhakendaru a nakonec se vrátil do Varantu, kde se stal duchovním vůdcem Nomádů. Nakonec nalezl svůj domov v magickém stromě Tooshoo na Argaanu, kde se stal velmistrem magie vody.

Číst dále...

23. října - 4.listopadu: Argaanské království Editovat

459.jpg

Argaanské království je ostrovní království na jihovýchodě od Midlandu. Argaan je současně největším z Jižních ostrovů. V okolí ostrova se nacházejí další tři menší ostrovy, jsou to: Khorshaan, Torgaan a Feshyr. Argaan je znám hned pod několika názvy. Oficiální titul krále zní král Argaanu, což je i název celého ostrova. Existuje však i několik dalších názvů. Obyvatelé nežijící na ostrovech označují všechny ostrovy obecně názvem Jižní ostrovy...

Číst dále...

15. října - 23. října: Thorniarský hrad Editovat

497.jpg

Thorniarský hrad je v současné době sídlem myrtanského krále Rhobara III. Dříve byl hrad sídlem myrtanského správce na Jižních ostrovech - lorda Trontera. Hrad byl dominantou města Thorniary. Byl to vysoký palác nad nímž se tyčila věž na které plápolál pravěpodobně věčný oheň. Hrad byl velmi rozlehlý měl sklepení, mezipatra a několik věží. Před ním se rozprostíralo velké kamené nádvoří, kde byl umístěn i jeden s teleportů..

Číst dále...

23. září - 15. října: Diego Editovat

426.jpg

Diego byl dříve čestným obchodínkem s Khorinisu, později byl však díky zradě odsouzen za bariéru. Zde se stal velmi vlivným stínem a zlodějem. Našel si zde své věrné přátele a seznámil se s bezejmenným hrdinou, který se stal pozdějším králem Myrtany jako Rhobar III. Po opuštění bariéry se Diegovi podařilo pomstít a znovu se usadit jako obchodník v Horní čtvrti Khorinisu. Nakonec se účastnil hrdinovy plavby na ostrov Irdorath. Po příchodu na pevninu odcestoval Diego do Varantu, kde se nakonec usadil v Mora Sul. Poté se přidal k hrdinovi, nyní již jako k myrtanskému králi a stal se jeho rádcem. Avšak, během plavby na Jižní Ostrovy se králova mysl zatemnila a Diego opustil jeho dvůr...

Číst dále...

11. srpna - 23. září: Al Shedim Editovat

400.jpg

Al Shedim bylo starověkým městským státem národa zvaného Prastaří. Jedná se o jednu z nejvýznamnějších varantských památek a celého světa vůbec. Město prožilo období velkého rozkvětu. Avšak obyvatelé města rozhněvali Adana a ten na celý Varant seslal povodeň, která zaplavila i Myratanu. Později se o město začalo zajímat hned několik lidí a skřetů...

Číst dále...

22.července - 11. srpna: Lee Editovat

Lee6.jpg

Lee je v současné době nejvyšším generálem myrtanských vojsk. Sloužil již králi Rhobarovi II. jako nejvyšší generál a proslavil se vítězstvím nad varantským vládcem Lukkorem v bitvě o Varant. Později byl však obviněn z vraždy královy manželky a odsouzen do Hornického údolí na ostrově Khorinis, kde strávil dlouhých deset let za bariérou, jako velitel Nového tábora. Po pádu bariéry se nechal najmout jako žoldák u velkostatkáře Onara, později se ze svými přáteli účastnil výpravy na Irdorhath a nakonec se vrátil na pevninu, zde odešel do Nordmaru. Nakonec se mu podařilo teleportovat do Vengardu, kde s bezejmenným zabil krále Rhobara. Později vládl dva roky Vengardu jako myrtanský regent za občanské války, když byla Myrtana sjednocena a novým králem se stal bezejmenný jako král Rhobar III. Lee byl opět jmenován nejvyšším generálem království...

Číst dále...

24.června - 22.července: Hornické údolí Editovat

138.jpg

Hornické údolí bylo jedím s regionů na Ostrově Khorinis. Hornické údolí se proslavilo svými velkými doly na magickou rudu a také nechvalně známou bariérou. Později bylo údolí pod útokem skřetů a draků. Dnes je pravděpodobně pod kontrolou skřetích vojsk.

Číst dále...

8.červma - 24.června: Midland Editovat

335.jpg

Midland je jediný kontinent ve světě Gothic. Odehrávaly se zde klíčové údálosti světové historie, myrtanští králové odtud vybudovali svou říši. Kontinent je rozlehlý a nacházejí se zde tři země. Celý kontinent má asi 75 km2. Jeho hranici tvoří na západě a na severu vysoká pohoří, kde se nacházejí skřetí země a neznámá země. Východní hranici kontinentu tvoří Myrtanské moře. Dalo by se říci, že kontinent je kolébkou civilizace.

Číst dále...

3.června - 8.června: Starý hrad Editovat

17.jpg

Starý hrad je jednou z nejmocnějších pevností celé Myrtany. Nachází se přibližně ve středu Hornického údolí a za své dlouhé historie sehrál klíčovou roli ve Velké skřetí válce.

Číst dále...

16.května - 3.června: Vengardský královský palác Editovat

Screen0022.jpg

Vengardský královský palác je sílem Myrtanských králů a panovníků. Palác byl pravděpodobně vystavěn králem Rhobarem I. při založení Vengardu. Samotný palác má celkem dvě patra. Před palácem se rozkládá rozlehlé nádvoří, uprostřed něhož je vystavěna Innosova socha.

Číst dále...

27. února - 16.května: Montera Editovat

0000000ff3.jpg

Montera je druhým největším městem Myrtanského království. Je to nejvýznamnější obchodní středisko ve středozemní oblasti a zároveň je oblast kolem ní obilnicí impéria.

Číst dále...

Únor Editovat

20. února - 27. února: Saturas Editovat

Saturas.jpg

Saturas byl nejvyšším mágem Vody. Byl nesmírně talentovaný a moudrý, bezpochyby byl také nejmocnějším s Mágů Vody. Saturas se podílel na vytvoření bariéry v kolonii, patřil také mezi ty, kteří se skutečně snažili bariéru odstranit. Po pádu bariéry se vydal prozkoumat prastaré zříceniny v Jarkendaru, nakonec se dostal zpět na pevninu do své vlasti - Varantu, kde se stal vůdcem svého lidu, Nomádů.

Číst dále...

13. února - 20. února: Ostrov Khorinis Editovat

122.JPG

Ostrov Khorinis se dá rozdělit na tři části. Jižní oblast patří pod správu města Khorinis. Severní oblasti jsou památkou na dávno zapomenutou civilizaci. Kdysi tam stávalo město Jarkhendar. Poslední velká oblast se nazývá Hornické údolí. Do nedávna se tady totiž ve velkém těžila ruda. Jediná cesta mezi těmito světy vede po moři. Mezi Hornickým Údolím a oblastí Khorinisu je možno projít Khorinisským průsmykem. Mezi Jarkhendarem a Khorinisem je podle posledních zpráv otevřený portál. Kolem ostrova je ještě několik menších ostrůvků. Asi nejvýznamnější je ostrov Irdorath. Kousek od Khoriniského přístavu je pak postrach všech námořníků. Malý ostrůvek, který brání snadnému vplutí lodí do přístavu. Místní zlodějský cech ho využívá jako skrýš pro svůj lup.

Číst dále...

6. února - 13. února: Rhobar III. Editovat

27.jpg

Rhobar III. je třetím Myrtanským králem. Prohlásil se také králem Midlandu, tedy králem kontinentu. Před nástupem na tůn vykonal mnoho věcí pro záchranu světa, zničil Spáče, zabil draky a dokonce zbavil svět vlivu bohů...

Číst dále...

30. ledna - 6. února: Žoldáci Editovat

Žoldák G1.jpg

Žoldáci jsou početně nejzastoupenější v Myrtaně a na Khorinisu, jinde bychom je skoro nenašli. Jsou to bojovníci za peníze (žold), odtud žoldáci. Jinak se jim říká také žoldnéři. Bývají to výborní bojovníci se skvělým vybavením, a mohou si je dovolit jen opravdu bohatí. Žoldáci byli v Kolonii, na Onarově farmě a po celé Myrtaně (skřetí žoldáci)...

Číst dále...

Leden Editovat


23. ledna - 30. ledna: Khorinis Editovat

Archiv

07.jpg

Khorinis je hlavním městem stejnojmenného ostrova a hlavním střediskem Myrtanské správy na ostrově. Je jedním z největších měst světa a jedním z hlavních světových přístavů a středisek obchodů.'..

Číst dále...

16. ledna - 23. ledna: Mágové Ohně Editovat

25.jpg

Církev Ohnivých mágů je velmi rozvětvená a v různých zemích značně ovlivněná místními kulturami. Innosova církev je formálně jednotná, ve skutečnosti tomu však není. Za nejvyšší hlavu Innosovy církve je alespoň v Myrtaně uznáván Vengardský nejvyšší mág, avšak ve skutečnosti ovládá jen církev v samotné Myrtaně. Hlavní město je tedy náboženským centrem říše....

Číst dále...

9. ledna - 16. ledna: Myrtanské království Editovat

00000004.jpg

Myrtanské království, často zvané Staré království je jedním z nejstarších a nejmocnějších státních útvarů světa. Království sousedí na severu s Nordmarem a na jihu s Varantem. Bylo založeno Rhobarem I. a zažilo bouřlivou historii....

Číst dále...

2. ledna - 9. ledna: Obléhání Gothy Editovat

Gotha G3.jpg

Obléhání Gothy bylo konfliktem mezi skřety a myrtaňany. Proběhlo za Velké skřetí války, po dobytí Nordmaru skřety, pravděpodobně současně s obléháním Vengardu. Skřeti postupovali pravděpodobně od Montery, a chtěli dobýt paladinskou pevnost, Gothu. To by zajistilo velkou strategickou výhodu a zároveň připravilo útok na Faring...

Číst dále...

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

V síti Wikia

Náhodná Wiki