FANDOM


Zuben

Zuben vládce Hashisinů

Aliance skřetů s Hashisiny, jednalo se o spojenectví uzavřené za Velké skřetí války, především proti Myrtaně. Jakkoliv se zdají být Skřeti a Hashisiné odlišní, spojovala je především jejich společná víra v Beliara a společný nepřítel. Hashisiné a skřeti si byli velmi nápomocní, společnými silami zřejmě vyhnali Myrtaňany ze severu pouště. Skřeti poté přenechali Varant Hashisinům, zřejmě proto, že válka z Myrtanou ještě nebyla u konce, a oni nechtěli zbytečně spravovat další území a získat nového nepřítele. Jakmile Myrtana padla pod nadvládu Skřetů, bylo spojenectví s Hashisiny dále posilněno. Hashisiné dosadili do Trelis svého velvyslance, obchodníka Khabira, který měl jednat jejich jménem se skřety.

Kan

Kan vládce Skřetů

Skřeti poté projevili zájem o artefakty Prastarých, které se nacházely v chrámech ve Varantu. Hashisiné umožnili skřetům přístup do jejich země a možnost konat po celé zemi vykopávky. Oplátkou dostávali Hashisiné tribut ve výši 50 000 zlatých. Mimoto ovládli nyní Hashisiné myrtanský obchod a dodávali skřetům tolik potřebné otroky. Spojenectví tak bylo pro obě strany strategicky důležité, to ovšem neznamená, že mezi oběma národy neexistovalo napětí. Právě naopak, skřeti nebyli schopni platit tribut pravidelně a občas se splátkami zpozdili, Hashisiné za to vyhrožovali uzavřením hranic. Dokonce se proslýchalo, že Hashisiné si ve skutečnosti připravovali sami půdu pro ovládnutí Myrtany, skřeti proto pečlivě střežili hrad Trelis, který byl jižní bránou do Myrtany.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

V síti Wikia

Náhodná Wiki