FANDOM


400
Al Shedim
Informace o lokaci
Země

Varant

Poloha

Východně od Mora Sul

Centrum

Chrám v Al Shedim

Status

Zříceniny města

Počet obyvatel

14 Nomádů
9 otroků
12 skřetů
Celkem: cca. 35 "obyvatel" (G3)

Počet čtvrtí

5

Náboženství

Innosův kult (Ve starověku)

Al Shedim bylo starověkým městským státem národa zvaného Prastaří. Jedná se o jednu z nejvýznamnějších varantských památek a celého světa vůbec. Město prožilo období velkého rozkvětu. Avšak obyvatelé města rozhněvali Adana a ten na celý Varant seslal povodeň, která zaplavila i Myratanu. Později se o město začalo zajímat hned několik lidí a skřetů.

Historie Editovat

Období rozkvětu Editovat

401

Pravděpodobně zavodňovací kanál v Al Shedim

Al Shedim vzniklo nejméně před tisícem let před příchodem bezejmenného na pevninu. Tedy někdy ve stejné době, kdy byl na ostrově Khorinis vyvolán Spáč. Město vybudovali Prastaří, jejich kultura se zdá být velmi podobná té na Jharkendaru. Byl zde vystavěn monumentální chrám, ve kterém byl ukryt artefakt, v této době nazýván Ochránce těla, nyní znám jako Adanovo roucho. Je také zřejmé, že město položilo základ lidské civilizace na pevnině. Narozdíl od svých příbuzných na Jhakendaru však místní věřili v Innose. Zdá se, že právě z tohoto města pocházel legendární zakladatel Klanu Ohně, Akascha. Mluví o tom prameny, které objevili Mágové vody.

Zkáza města Editovat

Obyvatelé města, stejně jako lidé Jharkendaru však rozhněvali Adana. Adanos rozhněvaný jejich sváry seslal na Varant velkou potopu, která však zaplavila i Myrtanu. Pouze Nordmar zůstal nedotčen. Mnoho lidé se před vodou ukrylo v chrámu. Avšak když voda opadla, nevyšel odtud jediný živý člověk.

Zapomenuto pod pískem Editovat

Chrám i mnoho budov potopu ustálo. Avšak již zde nebyli žádní lidé, kteří by město obnovili. Vědomosti prastarých zůstaly na dlouhá léta zapomenuty. Ty budovy, které potopu ustály byli postupně zničeny zubem času. Přesto, že Varant byl brzy znovu osídlen, noví obyvatelé Hashisiné již o město neprojevili zájem a vystavěli nové krásné, i když mnohem menší město na západ od Al Shedim, město je dnes známo jako Mora Sul. Je dokonce možné, že Hashisiné se sami podepsali na úpadku Al Shedim, mohli totiž používat kamení z jeho ruin jako stavební materiál v Mora Sul. Podle Saturase, bylo město zapomenuto dlouhých tisíc let.

Skřetí vykopávky Editovat

406

Skřetí tábor

Zájem o ruiny se probudil až o dlouhá staletí později. Skřeti se rozhodli získat pět Adanových artefaktů a obrátili Myrtanu i ruiny ve Varantu vzůru nohama, aby je nalezli. Skřeti nechtěli artefakty pro vlastní potřebu, ale hledali je pro Xardase. Nakoupili několik otroků a nutili je pracovat na vykopávkách kolem chrámu. Vykopávky přitáhly pozornost lovců pokladů s celého světa. Ti kořistili ve zříceninách a prodávali artefakty v Mora Sul. Mnoho cenných památek bylo tak navždy ztraceno či zničeno. Další stranou byli Nomádi, ti byli rozzuřeni tím, že se skřeti prokopávají k tajemstvím prastarých, které považovali za své předky. A konečně, do čela Nomádů se postavili mágové Vody, vedení Saturasem. Mágy vody přilákal akademický zájem, protože po ztrátě runové magie to byly právě znalosti prastarých, které mohly vrátit mágům ztracenou moc. Bylo jasné, že dřívě či později bude muset dojít k otevřenému konfliktu. K tomu nakonec skutečně došlo, když dorazil bezejmenný. Skřeti byli nakonec drtivě poraženi v bitvě v Al Shedim.

Otevření chrámu Editovat

Bezejmenný nakonec našel pět klíčů, potřebných k otevření chrámu. Jakmile se tak stalo, byli ven vypuštěni nemrtví. Naštěstí zde nedošlo k podobné katastrofě jako jinde ve Varantu, a nemrtví byli poraženi. Hrdinovi se nakonec podařilo získat chrámový artefakt.

Popis města Editovat

408

Čtvrť léčitelů

Město Al Shedim bylo rozděleno na pět rozlehlých čtvrtí, jak se zdá bylo to dělení podle kast. Chrám tvořil centrum a nacházel se uprostřed města. Všechny čtvrti se rozkládaly kolem chrámu.

Čtvrť léčitelů Editovat

V této čtvrti žili měští léčitelé. Přestože ze čtvrti zbyly ubohé trosky, bylo zde nalezeno několik hmotných památek - Džbánů léčitelů. Nedaleko této čtvrti Lester objevil jeden s klíčů nutných k otevření chrámu.

Chrám Editovat

404

Chrám

Al Shedimský chrám byl monumentální stavbou stojící uprostřed města. Byl odelníkového tvaru, měl dvě velké čtvercové věže. Stavba vypadala jednoduše a přesto vzbuzovala respekt. V chrámu se nalézalo několik poschodí v podzemí. V nejhlubším sklepení byl ukryt artefakt. Právě zde, se lidé za velké povodně schovali a zde také nalezli smrt. Poté co byl chrám otevřen, vyvalilo se z něj mnoho nemrtvých.

Kněžská čtvrť Editovat

402

Čtvrť kněží

Kněžská čtvrť se nacházela na severozápadě města. Jak již název napovídá, pravděpodobně byla sídlem kněží a jejich sluhů, kteří se starali o chod chrámu. Touto čtvrtí vede hlavní silnice města. Co je však mnohem zajímavější, vede tudy, snad zavodňovací kanál. Mágové Vody prozkoumali nejvíc právě tuto čtvť, našli zde mnoho dokumentů, přibližujících každodení život ve městě. Jednalo se především o recepty, zamilované dopisy a hliněné tabulky. Také zde byl nalezen jeden s klíčů k otevření chrámu. Nacházelo se zde také jakési náměstí, kde stálo vyvíšené pódium, kde se zapaloval oheň a kde pravděpodobně lidé poslouchali kázaní kněží. Nedakeko se pak nacházela strážní věž, která byla pravděpodobně podobná věžím z Mora Sul.

Škola válečníků Editovat

409

Škola válečníků

Jednalo se pravděpodobně o část města, kde žili měšstí vojáci. Čtvrť se nazývala školou válečníků, mohla se zde tudíž nalézat jakási škola či výcvikové stanoviště pro výcvik vojáků. Během vykopávek zde bylo nalezeno několik sošek válečníků. Ty dokládají, že umění ve městě bylo na vysoké úrovni. I zde se nacházel jeden s klíčů od chrámu.

Prastará knihovna Editovat

407

Prastará knihovna

Prastará knihovna byla střediskem vzdělanosti ve městě. Právě zde byly shromažďovány hliněné tabulky a později zde byly nalezeny tzv. svitky mudrců. V této části města se nacházel jeden s klíčů k otevření chrámu.

Trosky strážců mrtvých Editovat

410

Trosky strážců mrtvých

Jedná se o část města zahalenou tajemstvím. Nevímě jak název vzniknul. Našlo se zde však několik uren, které byly pojmenovány urny strážců mrtvých. Nacházel se zde klíč, nutný k otevření chrámu.

Obyvatelstvo Editovat

403

Mapa Al Shedim

Podle rozlohy trosek, můžeme usoudit, že Al Shedim patřilo ve své době k největším městům světa. Ani Vengard nedosahuje rozlohy ruin. Podle všeho se zdá, že město bylo velmi lidnaté a hustota zástavby velmi vysoká. Obyvatelstvo bylo pravděpodobně rozděleno do kast podle postavení a zaměstnání. Nejvyšší třídou ve městě byli pravděpodobně kněží. Zdá se, že zde nebylo ani žádného krále.

Náboženství Editovat

Ačkoliv se na první pohled zdálo, že zdejší obyvatelé slouží Adanovi, opak byl pravdou. Celé město i chrám byly zasvědceny Innosovi. Je pravděpodobné, že právě Prastaří byli prvními lidmi, kteří uctívali Innose a kteří jsou zmiňováni ve starých knihách. Zřejmě se zde konala procesí na uctění boha, v kněžské čtrti se pak nacházelo náměstí, kde kněží kázali. V chrámu se asi konaly různé oběti bohu.

405

Jedna se zachovalých místností v Al Shedim

Kultura Editovat

Kultura v Al Shedim byla v mnoha ohledech mnohem vyspělejší než novodobá kultura Myrtany či Varantu. Ve městě vznikala literární díla, byly tesány sochy, docházelo k rozvoji keramiky a k výstavbě nádherných staveb. Zdá se, že Hashisiné při stavbě svých měst našli inspiraci ve městěch prastarých. Hlavně ve výstavbě věží a chrámů. V Al Shedim asi také fungoval vyspělý zavodňovací systém. Byli to také prastaří, kteří byli schopni používat magii bez run. Vykopávky způsobily, že se znalosti prastarých opět rozšířily do obeceného povědomí a dochází tak k novým poznatkům a objevům.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

V síti Wikia

Náhodná Wiki