FANDOM


688

Ahn´Bael

Ahn´Bael lidem nežíjícím na Jižních ostrovech známy jako Harpyje jsou démonické bytosti, které sloužily v dávných dobách Bohyni. Nejvýše postavenou z Ahn´Bael byla Xesha. V těchto dobách žily Ahn´Bael v souladu s Ahn´Nosiri, avšak později je rozdělily jejich vize u budoucnosti. Zdá se, že Ahn´Bael předpověděly pád světa do svých rukou, což by znamenal konec lidského plémě. Došlo proto k bitvě mezi Ahn´Bael a Ahn´Nosiri, ve které všechny Ahn´Nosiri padly, přežila jen jedna a to Selena. I Ahn´Bael utrpěly těžké ztráty, jejich vůdkyně Xesha byla zraněna natolik, že musela být uložena k několika letům spánku v ledu.

Zdá se, že přeživší Ahn´Bael se poté ukryly na různých tajemných místech, několik z nich se ukrylo na Ostrov Khorinis. Zatímco ostatní se ukryly různých místech na Argaanu. Uteklo mnoho let, když se začalo proroctví naplňovat. Král Rhobar III. uspořádal invazi na Arganan a byl pomalu, ale jistě ovládnut démonem. Rhobarova kletba posilovala Xeshu, která se začala opět probírat k životu. Ahn´Bael se opět vrátily ke své paní a začaly plnit jejich rozkazy. Když led konečně prasknul a Xesha se probrala k životu, zaútočila ona i její služebnice na Klášter na Argaanu, kde se ukrývala Selena. Vyvraždily klášter, několik Ahn´Bael spůsobilo chaos i v Thorniaře. Jejich plány však nakonec byly překazeny vyvoleným hrdinou, který zahubil Xeshu.

Ahn´Bael jsou odporné uvřískané bytosti, které mají částečně ženskou podobu. Mají dlouhá křídla a dlouhé ostré drápy a boj s nimi je smrtelně nebezpečný.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

V síti Wikia

Náhodná Wiki