Fandom

Gothic Wiki

Adanos

1 401stránek na
této wiki
Add New Page
komentáře0 Share

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Adanos je bůh středu, vody, moudrosti, zvídavosti a přírody. Celé věky dává pozor na rovnováhu mezi svými bratry Innosem a Beliárem. Stvořil všechny živé tvory. Lidu dal moudrost a zvídavost.

Historie Editovat

Adanův chrám.jpg

Adanův chrám v Jharkendaru

Když se Innos rozdělil ve dví a stvořil Beliára ještě jednou se rozdělil a stvořil Adanose. Vida, že to vše je dobré, rozhodl se, že si odpočine. Lid svěřil Adanovy, ale války a hašteření nakonec rozdělily společnost na uctívače Adana a uctívače Innose. Lid Adanosův si za své mluvčí a vůdce vybral mágy Vody. Innosovi stoupenci si vybrali mágy Ohně za své vůdce. Adanos potom řekl: „Pracujte a žijte, neboť den byl stvořen k tomu, aby člověk mohl pracovat. Učte se a poznávejte, abyste vše mohly předávat dále.“

Adanos nikdy neměl svého Vyvoleného, jelikož byl pouze prostředníkem mezi silami Innose a Beliára. Učení Adanovo se rozšířilo po Jarkhendaru, Varantu a Myrtaně. Jharkendar byl však zničen povodní seslanou Adanem na hašteřící se lid. Ve Varantu tuto víru přijali nomádi v čele s mágy Vody. V Myrtaně toto učení následují druidi a jejich strážci-hraničáři. Uctívačů kultu Adanose je dnes velmi málo.

Druidi, hraničáři a mágové Vody Editovat

Mágové Vody jsou Adanosovi kněží a také roznašeči víry. Usídlili se ve Varantu, kde jako duchovní vedoucí vedou nomády do bitev proti hashisinům. Zbývá jich velmi málo. Hlavním mágem Vody, představitelem všech služebníků Adanose je moudrý a lstivý mág Saturas.

Druidové jsou strážci přírody. Ochránci rostlin, stromů a zvěře. Adanos jim propůjčil moc nad telekinezí, transformací a ochočením zvířat. Druidové jsou mírumilovní a nezapojují se do střetů mezi skřety a lidmi.

Hraničáři jsou strážci druidů. Stejně jako druidi jsou mírumilovní, avšak jsou připraveni chránit druidy i za cenu vlastního života a nebo bránit přírodu do posledního dechu.

Adanovy chrámy Editovat

Pozoruhodná starověká kultura na Jhakendaru vystavěla pro Adana obrovský chrám a celé město. Později bylo toto město bohužel zničeno povodní. Podobná kultura vznikla i na území dnešního Varantu, ale na rozdíl od Jhakendaru se odvrátil od Adanose a přijali víru boha Innose, kterému vystavěli pozoruhodné chrámy a města. Je ovšem zajímavé to, že ji i přes rozdílný původ potkal stejný osud jako civilizaci Jhakendaru, když na ně Adanos seslal potopu.

V síti Wikia

Náhodná Wiki