FANDOM


Žoldáci jsou bojovníci za peníze, mohou to být jak ochránci, tak nájemní zabijáci.

142.jpg

Onarova farma

CechEditovat


Žoldáci jsou nejpočetnější v Myrtaně a na Khorinisu, jinde bychom je skoro nenašli. Jsou to bojovníci za peníze (žold) - odtud žoldáci. Jinak se jim říká také žoldnéři. Bývají to výborní bojovníci se skvělým vybavením a mohou si je dovolit jen opravdu bohatí. Žoldáci byli v Kolonii, na Onarově farmě a po celé Myrtaně (skřetí žoldáci).

Žoldáci mágů VodyEditovat


Žoldák G1.jpg

Těžká zbroj žoldáka mágů Vody

Tito muži byli trestanci uvěznění Rhobarem II. v magické bariéře, aby zde kutali rudu. Bariérou se nedalo prostoupit a tak nebylo úniku, neměli tedy žádnou motivaci pracovat a vzbouřili se. Pak nastal rozpor mezi mágy Vody a mágy Ohně a dvě církve se rozdělily. Vodní mágové se vydali spolu s bývalým královým generálem Leem, založit Nový tábor, kde posléze Saturas, hlava mágů, s Leem uzavřel smlouvu. Ta měla jeho a mnoho dalších mužů zavazovat k tomu, že budou mágy chránit, vykonávat pro ně speciální úkoly a bojovat za ně. Odměnou mělo být vysvobození z bariéry - mágové měli plán nahromadit dostatečné množství magické rudy a vyhodit ho do povětří, což by strhlo magický proces a bariéru zničilo, a také část natěžené rudy a jídlo. Tak vznikl také cech rudařů, kteří rudu kutali. Tak se z oněch mužů stali žoldnéři a z velké části osídlili tábor. Zabrali si z pohledu příchozího pravou část Velké jeskyně. Levou pak měli bandité, vedení Laresem, kteří později dělali žoldákům velké problémy, například Shrike, který bez váhání porušil dohodu a osídlil pravou část jeskyně. Žoldáci také obydleli Svobodný důl, kde se těžila ruda a chránili ho před zvěří a nepřáteli. Celých deset let pak plnili své povinnosti. Významnější funkce zastávali Orik a Torlof, Leeho rádci, Gorn, často vysílaný na všelijaké úkoly a Okyl, správce Svobodného dolu. Jeden z nich, Kharim, se také vydal do Starého tábora bojovat v aréně za slávu svého cechu. Později ale žoldáci prošli strašlivou porážkou, která je vhodila do víru války se Starým táborem. Gomez, vůdce rudobaronů, totiž přišel o Starý důl a v zájmu udržení si pozice musel někde získat rudu, přičemž jediným zbylým dolem v Kolonii byl právě důl Svobodný. Poslal 24 svých stráží v čele s Jackalem, aby se jej zmocnili. Ti objevili dosud nepoznaný průsmyk k dolu a nic netušící žoldáky v něm i v Kotlině, kde ležel, pozabíjeli. Lee byl absolutně rozhořčen. Rozhodl se vetřelce rozdrtit a využil svých strategických schopností. Nakonec mu došlo, že stráže budou čekat otevřený útok, na který byli připraveni. Proto vyslal bezejmenného, který se mezitím ukázal, a Gorna, aby stráže postupně po jednom pozabíjeli. To se vydařilo a Starý tábor tak přestal odvádět rudu králi. Později se ukázal být plán mágů Vody, na který tolik spoléhali mylný. Naštěstí ale hrdina bariéru strhl s pomocí nekromanta Xardase.

Onarovi žoldáciEditovat


Žoldák G2.jpg

Těžká zbroj Onarových žoldáků, na obrázku Sentenza

Většina žoldáků z bariéry se po jejím pádu odebrala na statek velkostatkáře Onara, kde vytušili skvělou příležitost pokračovat ve svém řemeslu - jeho farmy se totiž zrovna vzbouřily proti králi a vyhlásily samostatnost. A Onar je skutečně přijal, dokonce jim platil velký žold. Zde se ke skupině přidal také spolek lovců skřetů z Nordmaru vedený Sylviem. Vůdcovství se opět chopil Lee a ačkoliv se to ani Onarovi ani ostatním původním obyvatelům farmy nelíbilo, žoldáci se stali hlavním symbolem statku. Jenže postupem času se jich většina začala bezděčně poflakovat. To byl ale z části jejich cíl - nechat město vyhladovět pro nedostatek surovin z farmy. Většině také šlo o to, dostat se na pevninu, obzvláště pak Leeovi, který se chtěl pomstít králi za vhození do bariéry a to smrtí. Jenže toto nicnedělání brzy začalo vyvádět z míry Sylviovy muže, kteří byli ze své domoviny zvyklí na neustálý boj. Ti se začali pomalu, ale jistě bouřit a Sylvio byl dokonce schopen hnát situaci na ostří nože a pokusit se Leeho zabít. Nakonec se však vše vyřešilo, když přišla zpráva o dracích v Kolonii a Sylvio s většinou svých mužů založil cech drakobijců a odešel z farmy. Také nastala nepříjemná situace, když jednou měšťané Khorinisu neprávem obvinili žoldáckého kováře Benneta z vraždy paladina Lothara. Nakonec byla většina žoldáků až na Leeho, Wolfa, Gorna, možná Torlofa a ještě několik šťastlivců pobita skřety, kteří obsadili ostrov.

Skřetí žoldáciEditovat


Nejpočetnější skupinou žoldnéřů byli skřetí nájemníci. Jsou to zrádci svého myrtanského lidu, kteří se zaprodali skřetům aby je nepobili a dostávali plat. Osídlili téměř všechna města a v některých jich bylo dokonce více než skřetů. Většina jich ale byla zabita rebely.

Vybavení a zvykyEditovat


Žoldák G3.jpg

Obrázek typického skřetího žoldáka ve středně těžké zbroji, Fadiho

Žoldáci jsou často daleko silnější, než roky cvičení paladinové. Jsou to ostřílení válečníci, často veteráni, kteří hledají příležitost vydělat si peníze. Ti v Kolonii nosili téměř vždy těžkou zbroj s prsním pancířem a náholenními pláty. Byla kožená a modrého zbarvení, u krku zahříval huňatý kožich. Onarovi žoldáci měli velmi podobnou zbroj, jen byla pestřeji zdobená. Také ale často používali zbroj bývalých banditů. A žoldáci skřetí používali bývalé zbroje myrtanských vojsk upravené pro své potřeby - byly jich tři druhy;lehká, středně těžká a těžká. Samozřejmě každý žoldák bojoval jinou zbraní svému srdci nejbližší, nejčastěji to ale byly obouruční meče, jednoručmí meče, palcáty, zvané drtič kamene a velké sekery. Těmi se honosili například Torlof, Gorn, Lee nebo Marik.

Co se týče žoldnéřských zvyků a tradic, panovala tvrdá atmosféra. Noví muži museli prokázat svou sílu a oddanost. Zvykem bylo například získat souhlas většiny vlivných žoldáků, v Kolonii zaujmout něčím opravdu velkolepým. Skřetí nájemníci už přijímali muže lehkovážněji. Žoldáci jsou v boji bratři a přesto že mohou být považováni za barbary, často jsou inteligentní a mají smysl pro strategii nebo jiné věci (například Lee je nejslavnějším generálem světa, Torlof zase výborným mořeplavcem).

Související článkyEditovat

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

V síti Wikia

Náhodná Wiki