FANDOM


223

Štít Ohně

Štít Ohně je mocný artefakt, kdysi použitý prvním paladinem Dominquem při slavné Bitvě o Jižní ostrovy. Aby jeho nesmírná síla nebyla nikým zneužita, byl štít pevně přikován ke zdi v Klášteře mágů Ohně v Khorinisu a ve dne v noci pečlivě hlídán.

Tento štít je artefakt, jemuž propůjčil sám bůh světla a pravdy Innos kus své síly. Najdete ho v podzemí Kláštera spolu s Posvátným kladivem. Je hlídán novicem Garwigem. Nejde bohužel použít.