FANDOM


768
Údolí Khorinisu
Informace o oblasti
Země

Myrtanské království, Ostrov Khorinis

Největší osada

Khorinis

Správce

Lord Hagen (Poslední známý)

Počet obyvatel

cca. 300

Náboženství

Innosův kult

Údolí Khorinisu tvoří centrální oblast ostrova Khorinis okolo stejnojmeného města. Údolí se rozkládalo na západě ostrova bylo druhým největším regionem ostrova.

Historie Editovat

O ranné historii této části ostrova víme jen velmi málo. Údolí bylo zřejmě ve starých dobách pod vlivem Jharkendarské kultury. Na severovýchodě oblasti se totiž nacházejí straověké pyramidy, v jejichž podzemí vede portál do Jharkendaru. Je pravděpodobné, že i toto údolí se stalo obětí velké potopy, kterou na Jharkendar a Varant seslal jako trest Adanos.

767

Pozůstatky starověké kultury na Khorinisu

O dalších událostech regionu nemáme až do myrtanské vlády žádné zprávy. Pravděpodobně za vlády prvního myrtanského krále Rhobara I. došlo ke kolonizaci oblasti Myrtaňany. Jako středisko myrtanské správy na ostrově bylo vystavěno město Khorinis, které se dodnes řadí k největším městům světa. Byl také založen krásný klášter, takže Khorinis měl i vlastní církevní organizaci. Pozdější dějiny údolí významně ovlivnilo sousední Hornické údolí. Za Velké skřetí války dal král Rhobar II. povolat dvanáct mágů, kteří kolem Hornického údolí vyvovali magickou bariéru, která měla zabránit únikům trestanců. Bariéra se však rozrostla do nevídaných rozměrů a uvěznila i samotné mágy.

Když byla bariéra stržena, došlo k hromadnému útěku trestanců a ti zaplavili údolí Khorinisu, ohrožovali jeho obyvatele a loupili na venkově. Hornické údolí zůstalo nebráněno a bylo obsazeno skřety a draky. Námořní obchod se pak téměř zastavil a v údolí byl nedostatek zásob, ceny vyletěly rychle nahoru. V této nepříznivé situaci se Khorinis ocitnul na pokraji občanské války, nejmocnější velkostatkář Onar si totiž najal proti královské domobraně žoldáky z Hornického údolí. K dalším rozbrojům na ostrově přispěl i samotný král. Ten poslal na Khorinis stovku paladinů vedených lordem Hagenem. Lidé se z počátku domnívali, že paladinové přišli na pomoc proti skřetům ohrožujícím již samotné město Khorinis. Ve skutečnosti paladinové přišli, aby se pokusili nahromadit v Hornickém údolí další magickou rudu pro krále. To obyvatelé sice nevěděli, ale netečnost paladinů k poměrům na ostrově je ještě více rozlítila.

Nakonec se drakům postavil bezejmenný hrdina, který je porazil. Když však bezejmenný na paladinské lodi Esmeraldě, opouštěl Khorinis, nevypadala situace vůbec příznivě. Dle pozdějšího Thorusova svědectví skřeti Khorinis obsadili a jeho obyvatele převezli na svých otrokářakých galejích na kontinent. Podle argaanských zdrojů však můžeme soudit, že Khorinis je v současné době svobodný a pod vládou Rhobara III.

Geografie Editovat

769

Krásná a drsná příroda Khorinisu

Podnebí v Údolí Khorinisu je mírné. Na severovýchodě hraničí údolí s Jharkendarem, od kterého jej odděluje mohutné pohoří. Na jihu pak vede přes hory na cesta do Hornického údolí. Celý sever údolí je pak lidmi téměř nedotčený. Na severozápadě údolí se rozkádá rozlehlý les, kde leží i mýtické místo mágů Ohně - Kruh Slunce. Na severozápadě odtud se pak nacházejí pustiny, kam se téměř nikdo neodvážil vstupovat. Bylo zde sídlo legendráního khorinijského Černého trolla. Na jihovýchodě od trollovy pozice se nacházely již zmíněné starověké stupňovité pyramidy.

Celá jižní oblast regionu je pak poznamenána předěvším zemědělstvím. Na jihovýchodě údolí se rozkládala rozlehlá pole patřící Onarově farmě a Sekobově farmě. V centru ostrova pak ležela oblíbená Krčma u Mrtvé Harpyje, kudy vedly všechny obchodní stezky Khorinisu. Nedaleko odtud na sever byl klášter. Na západním pobřeží pak leželo samotné město Khorinis. Na jihu od města ležela Akilova farma, a dále na východ od farmy vedla cesta do hor, kde stála v pořadí již třetí Xardasova věž na Khorinisu. V údolí Khorinisu se nacházelo také několik jezer a menší říčky.

Obyvatelstvo Editovat

Údolí Khorinisu je poměrně hustě zalidněno. Nejvíce obyvatel žilo přirozeně ve městě. Nejvyšší vrstvu obyvatel tvořili urození měšťané a bohatí obchodníci. Dále ve městě žili převážně řemeslníci a v přístavu spodina města. Venkov obývali především farmáři a nádeníci. Zajímavostí je, že Khorinis má dohromady stejně obyvatel jako celá Myrtana. Krom Myrtaňanů samotných žije na ostrově také mnoho Jižanů, kteří sem přišli, aby zde začali nový život. Většina obyvatel regionu věří v Innose. Někteří se možná přiklánějí i k Adanovi.

Ekonomika Editovat

76

Zemědělství na Khorinisu prosperovalo

Údolí Khorinisu bylo závislé na vývozu magické rudy s Hornického údolí. Většina obchodníků z města, která rudu přepravovala na pevninu si tak přišla na nemalé zisky. Jinak bylo prosperovalo údolí Khorinisu převážně díky zemědělství. Zdejší zemědělská produkce však nebyla tak velká, aby uživala celý ostrov. Khorinis byl tak i závislý na dovozu potravin s kontinentu. Hospodářské obtíže se nejvíce projevily za Velké skřetí války, kdy námořní obchod ustal a izolovaný ostrov se tak musel postarat sám o sebe.

Vláda Editovat

Hagen

Lord Hagen, poslední známý správce v oblasti

Zdá se, že Khorinis měl díky své rozloze a vzdálenosti jistou autonomii v rámci Myrtanské říše. Známe dva místodržící Khorinisu. Prvním místodržícím byl Larius, byl to popudlivý a arogantní muž, který nedbal o blaho svých podanných. Za jeho vlády se zvyšovala korupce a zločinost ve městě. Později, když na ostrov dorazili paladinové stal se faktickým správcem ostrova Lord Hagen. Oficiálně zůstával v pozici místodržícího sice Larius, ale ten se musel stáhnout do ústraní a Khorinis byl podroben přímé vojenské správě. Není úplně pravdou, že by se paladinové nezajímali o situaci ve městě a v jeho okolí. Moc krále se v té době sice již de facto vztahovala pouze na město samotné, ale paladinové učinili několik kroků, aby zvýšili bezpečnost a spokojenost zdemorilizovaných obyvatel. Byl zřízen vojenský soud, který vedl Lord André na místo zkorumpovaného khorinijského soudce. Paladinové se také snažili bojovat se zločiností ve městě. Aby byla v noci zajištěna bezpečnost města, platili paladinové khorinijský hotel, aby přijímal všechny poutníky zdarma. Paladinové dokonce dali v šibeniční uličce v Khorinisu rozdávat pivo zdarma. Tento výnos však odlákal zákazníky místních krčem, které tak přišly o své zisky.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

V síti Wikia

Náhodná Wiki